Lönehantering och löneadministration

Lön är ofta företagets viktigaste och största post. Lönehantering innefattar en hel del administrativt arbete samtidigt som det är viktigt att allt blir rätt. Lön är den del som alla anställda på ett företag alltid har rätt till enligt lag och något som är en viktig del i svensk lagstiftning. Utöver själva grundlönen i sig så tillkommer ofta även poster som förmåner, semesterersättning och sjuklön. Eftersom lön är en stor post med omfattande regelverk, vilket betyder stort ansvar, så kan företaget välja att antingen anställa en löneadministratör eller en lönekonsult som sköter den biten. Alternativet är att outsourca lönehanteringen till en Redovisningskonsult där kompetens inom området löneadministration finns.

Administration för lön

Vi hjälper dig så att löner, kontrolluppgifter och skattedeklarationer blir rätt. Lön är ett komplext område som kräver en hel del kunskap för att få löneadministrationen att bli rätt och flyta på så vi hjälper gärna våra kunder med det.

Senaste nytt