Fakturering och fakturahantering

Fakturering och fakturahantering är ett administrativt arbete som ofta tar mycket tid från andra arbetsuppgifter i en verksamhet. Beroende på vilket typ av företag du har så varierar också behovet av att få hjälp med fakturahantering. Att en faktura blir rätt är viktigt. Inte bara för företagens trovärdighet utåt utan också för bokföringens skull. Idag är det inget ovanligt att företag outsourcar sin fakturahantering. Det är som tidigare nämnt ett tungt administrativt arbete och för en enskild firma ger det ofta ett stort värde i att få hjälp med fakturering.

Viktigt att fakturan blir rätt

Att se över företagets fakturahantering är bra på flera sätt. Att få rådgivning om hur man fakturerar sina kunder, hur lång tid bör det ta innan man fakturerar och vad måste finnas med på den faktura som företaget skickar ut? Hög kvalitet är viktig när det handlar om att be om att få betalt av sina kunder. Allt det lagen kräver av dig som leverantör som fakturerar kan en Auktoriserad Redovisningskonsult hjälpa dig med! Det kan gälla exempelvis rådgivning inför fakturering eller hur du hantera dina fakturor smidigt med bra rutiner.

Din fakturahantering

Snabb och enkel fakturering är ett tydligt tecken på ett friskt företag. Det är viktigt ur många aspekter att faktureringen löper på och att du är på det klara med exempelvis innehåll, utseende och utformning. För att fakturera är det viktigt att ha koll på vad som ska finnas med på fakturan men även hur följesedel och order skall paketeras. Vi hjälper dig att komma igång med en online-baserad fakturahantering, så att du kan fakturera dina kunder, oavsett var du befinner dig, bara du har tillgång till internet. Eftersom vi jobbar med onlinebaserad system blir det inget dubbelarbete utan fakturan uppdateras direkt till bokföringen. Du kan givetvis outsourca din fakturering till oss, men vi tror att det blir mest effektivt att du hanterar den själv med vårt stöd.

Senaste nytt